Adriai - tenger
  advent 2014
  Afrikai utazások
  Akció!!!!
  Amerika
  Atlanti - óceán
  Ázsia
  egyéni szállások
  Egyiptomi hajóutak
  Egzotikus utak
  Európa
  Fekete - tenger
  Földközi - tenger
  gasztronómiai programok
  Görög - szigetek
  Karib-tenger
  Karnevál
  Körutak, városlátogatások
  Mediterrán országok
  Nyár 2014
  őszi körutak, városlátogatások
  síutak 2014/2015
  Szilveszter 2014/2015
  Tengeri hajóutak
  Vörös-tenger
  Albánia
  Ausztria
  Bosznia-Hercegovina
  Bulgária
  Ciprus
  Csehország
  Dél-Afrika
  Dominika
  Egyesült Arab Em.
  Egyiptom
  Etiópia
  Finnország
  Franciaország
  Ghána
  Görögország
  Hollandia
  Horvátország
  India
  Indonézia
  Irán
  Írország
  Izrael
  Jamaika
  Jordánia
  Kína
  Kongó
  Kuba
  Lengyelország
  Magyarország
  Malajzia
  Málta
  Marokkó
  Mexikó
  Montenegro
  Nagy - Britannia
  Németország
  Olaszország
  Oroszország
  Peru
  Portugália
  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Szenegál
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Tanzánia
  Thaiföld
  Tunézia
  Törökország
  Új-Zéland
  Ukrajna
  USA
  Venezuela
  Vietnám
  Üzbegisztán
  Zöld-foki-szigetek
  Örményország
Interfocust a kedvencek közé
 
Hírlevél
UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött a WORLD TOURS (1113 Bp., Villányi út 52. T:279-0074, Tel/Fax:279-0075) adószáma: 12935727-2-43, nyilvántartási száma: V-1902/2003. , Felelősségbiztosítás: Union Biztosító) ; másrészről az utas/megrendelő között az alábbi feltételekkel::

1. Az Utazási iroda által szervezett külföldi utazásokra a PTK 415-416. paragrafusai, az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII.23.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban R.), valamint az alábbi feltételekben foglaltak az irányadók.
2. Az utazási szerződést (továbbiakban USZ.)- valamennyi kikötésével együtt írásban kell megkötni. Az utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy USZ egy eredeti példányát átvette. Az USZ-t legkésőbb az utazás megrendelésekor, ill. a jelentkezés nyilvántartásba vételekor kell megkötni. Előleget az iroda csak megkötött USZ alapján vehet át. Az előleg, a speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével, az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%, a 30, napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj fizetendő.
Szilveszteri, - hajó, - egyéb utaknál, egyes apartmanoknál vagy egyéni szállásfoglalásnál, stb. speciális utazási (előlegfizetési és lemondási) feltételek érvényesülhetnek, ha a külföldi partnerrel kötött szerződés ezt indokolja. Ezekkel kapcsolatban a megrendeléskor érdeklődjön irodánkban a megrendeléskor, az általános lemondási feltételeket a 10, pont tartalmazza.
3. Egyéni és társas szervezett utazások esetén az útlevelet az útlevélre vonatkozó általános előírások szerint – a szükséges vízumokkal együtt – Önnek kell beszereznie. Az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (vám, deviza és egészségügyi előírások, stb.) szíveskedjen betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés Önt terheli. Amennyiben az utast a jogszabályok megsértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az iroda jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
4. Az utazás uticélját, útvonalát, időtartamát, a szálláshely típusát, helyét, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és befizetésének határidejét, valamint a R.3 § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket a programfüzet tartalmazza. A programfüzetben feltüntetett szállás kategóriák az olaszországi előírásoknak megfelelőek a nemzetközi szabványtól eltérhetnek, elsősorban az alacsonyabb kategóriájú szállások esetén. (kisebb alapterület, kőpadló, stb.). Az adatokban, a megjelenés óta történt változásokról a jelentkezéskor tájékoztatjuk Önt. Az utazási iroda fenn tartja a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen.
5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, a szervezés költségét és az Áfát tartalmazza, de ezen felül kötelezően fizetendő 1,5 % útlemondási (stornó) biztosítás az Ön védelmében ill. a Baleset, Betegség, Poggyász (BBP) biztosítás felárként fizetendő részvételi díjon felül. A biztosítási feltételekről érdeklődjön irodánkban. A Biztosító társasággal szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően (pl. jegyzőkönyv, feljelentés stb.) igazolni kell. A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, fakultatív programok árát, vízumdíjat.
6. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árainak változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza – forint árfolyamának időközi változása miatt az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A meghirdetett árakat az MKB eladási árfolyamán számított 1 EUR 265 Ft-ig tudjuk tartani. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást kénytelenek vagyunk eladási árainkban érvényesíteni. Az áremelkedésről minden esetben írásban tájékoztatjuk Önt. Ha részvételi díj emelése meghaladja a 10%-ot, akkor az utas, az aktuális lemondási díj mellett elállhat az utazástól.
7. A megállapított előleget a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal be kell fizetni. A részvételi jegy (voucher) csak a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak részvételi díj és az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben Ön a jelzett fizetési határidőket nem tartja be, az utazási iroda az USZ-től elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.
8. Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget ill. vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti. Ha az utazási iroda ezen ok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Ön választása szerint vagy visszafizeti a teljes díjat vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű a különbözet Önt terheli de ha alacsonyabb, úgy a különbözetet visszafizetjük Önnek.
9. Amennyiben Ön eláll a szerződéstől (lemond), ill. hatósági elutasítás miatt nem vehet részt az utazáson, akkor a részvételi díj (szállás, közlekedési költség, stb.) összegének alapján az alábbi költségtérítés (kötbér) fizetendő aszerint, hogy a lemondás az utazás megkezdéséhez képest mennyi idővel előbb történik:
30-15 nap 40%
14-8 nap 50%
7 napon belül 100%
Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. szilveszterkor) érvényesül, ha a külföldi partner speciális határidőt kötött ki. Ezekről tájékoztatjuk Önt. Az Önre vonatkozó stornó feltételt a szerződéskötéskor határozzuk meg. Az utas jogosult az USZ-ben elkötött utazásban való részvételi jogát 3. személy részére átruházni. Erről az utazási irodát köteles értesíteni, és az USZ-t ennek megfelelően módosítani. Átjelentkezés vagy módosítás, névváltoztatás, időpont módosítás, uticél változtatások esetén - a kötbér díjakat figyelembe véve – irodánk 2.000 Ft/ fő költségtérítés számít fel.
10. Amennyiben Ön nem vehet részt az utazáson és rendelő intézeti vagy kórházi szakorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete, igazolt katonai szolgálata miatt, a 9.pont szerint fizetendő költségeket, az 5. pont szerint a Credit Suisse Biztosító 20% önrész levonásával megtéríti. Saját érdekében kérjük, hogy az utazásképtelenségről 2 napon belül – közvetlenül vagy megbízott útján – értesítse az utazás irodát és mondja le utazását.
11.Az utast utazásképtelennek tekintjük házastársa, élettársa, szülője, kiskorú ill. gondozásra szoruló nagykorú gyermeke heveny megbetegedése vagy balesete (halál) esetén, a 10. pontban meghatározott igazolások bemutatása mellett.
12. Az utazási iroda felel az USZ nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve a R.12. § (6) bekezdésében meghatározott eseteket. Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását a helyszíni szolgáltatóval közölni, ami a részvételi jegyen szerepel. A közlés késedelméből eredő kárért az iroda nem felelős (Ptk.307. § (3). A panasz megfelelő alátámasztására szükséges helyszíni reklamáció a szolgáltatónál (pl. szállodai recepció, utazási iroda, apartman tulajdonos) történt bejelentés egy példánya. A kárigény utas által történő késedelmes bejelentése esetén az utazási iroda mentesül a késedelméből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. A bejelentett kárigény indokoltságát utazási iroda 30 napon belül köteles kivizsgálni és álláspontjáról írásban választ adni.
13. Felhívjuk figyelmét, hogy repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei az érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus változásokért társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász 20kg-ig díjtalan, többletsúlyért fizetni kell.
14. Egyénileg utazóknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni. Ez Olaszországban általában 09.00-12.00 és 16.00-19.00 óra. Ettől előreláthatóan eltérő időben való érkezésükről már az indulás előtt értesítést kell küldeni vagy az itthoni irodát kell értesíteni a késésről a részvételi jegyen szereplő segélyszámon. Ennek elmulasztása esetén a szállás csak másnap foglalható el vagy a szállás továbbértékesítése is bekövetkezhet külföldi partner részéről és ezért az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.
15. Amennyiben a megrendelő több személy nevében jár el, úgy jelen szerződés megrendelő által történő aláírása a megrendelők aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni. Ha ez nem teszi meg, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.
16. Az utazási iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.

Üzenetek

Ünnepi nyitvatartás:

December 29.-én 10.00-16.00

December 30.-án 10.00-16.00

December 31.-január 04.: ZÁRVA
>>>


KÖSSÖN UTAZÁSI

BIZTOSÍTÁST

ONLINE!

 

 


WORLD TOURS
UTAZÁSI IRODA

1113 Budapest
Villányi út 52.

Tel:+36-1-279-0075

+36-70-334-1133 (10:00-17:00)

E-mail:
worldtours@
worldtours.hu

Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig 10:00-17:00Árajánlatért kérjük
keresse e-mailben
vagy telefonon
Irodánkat!

 

 

 

 

  


Akciók - Partnereink - Rólunk - Foglalási útmutató - Linkcenter - Médiaajánlat - Hírlevél - Országleírások - Játék
2004 © Copyright Interfocus Kft.      Email: info@interfocus.hu      Programozás, design és hosting: Ensim.hu