Adriai - tenger
  advent 2014
  Afrikai utazások
  Akció!!!!
  Amerika
  Atlanti - óceán
  Ázsia
  egyéni szállások
  Egyiptomi hajóutak
  Egzotikus utak
  Európa
  Földközi - tenger
  gasztronómiai programok
  Görög - szigetek
  Karib-tenger
  Karnevál
  Körutak, városlátogatások
  Mediterrán országok
  Nyár 2014
  őszi körutak, városlátogatások
  síutak 2014/2015
  Szilveszter 2014/2015
  Tengeri hajóutak
  Vörös-tenger
  Albánia
  Argentina
  Ausztrália
  Ausztria
  Belgium
  Bhután
  Bosznia-Hercegovina
  Brazília
  Chile
  Ciprus
  Csehország
  Egyesült Arab Em.
  Egyiptom
  Franciaország
  Ghána
  Görögország
  Hollandia
  Horvátország
  India
  Indonézia
  Irán
  Írország
  Izrael
  Japán
  Jordánia
  Kína
  Kuba
  Lengyelország
  Magyarország
  Malajzia
  Málta
  Marokkó
  Mexikó
  Nagy - Britannia
  Németország
  Olaszország
  Oroszország
  Peru
  Portugália
  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Szenegál
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Tanzánia
  Thaiföld
  Tunézia
  Törökország
  Új-Zéland
  Ukrajna
  USA
  Venezuela
  Vietnám
  Üzbegisztán
  Zöld-foki-szigetek
  Örményország
Interfocust a kedvencek közé
 
Hírlevél
Ország:  Úttípus:
Indulás:  Ár:
Utazás módja:Város vagy szálloda neve:

Körutak, városlátogatások

Ausztrália - Ausztrália és Új-Zéland I.1.069.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 17.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: hotel***/****
Ausztria - Advent Bécsben 5.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 29. - 2014. 12. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Ausztria - Advent Bécsben - Schönbrunn5.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 29. - 2014. 12. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Ausztria - Advent Bécsben és a Melki Apátság8.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 07. - 2014. 12. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Ausztria - Advent Grazban, látogatás a Zotter csokigyárban9.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 06. - 2014. 12. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Ausztria - Advent Mariazellben és a Melki Apátság9.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 06.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Ausztria - Advent Pozsonyban + Schlosshof és Kittsee7.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 29. - 2014. 12. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Ausztria - Ausztria rejtett kincsei - Hajózással38.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: szálloda** és vendégfogadó
Ausztria - Az Alpok gyöngyszemei Salzkammergut38.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 17.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Ausztria - Barokk paloták és kastélyok Bajorországban és Ausztriában66.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***/****
További utazások részletezése:
előző 10 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 314 | következő 10
Körutak, városlátogatásokra akciós utazások
Bécs Adventi hangulatban (IF5827)21.200 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: Busszal
Szállás: 3*-os szállodában
Ind. időpontok: 2014. 11. 29. - 2014. 12. 20.

1. nap: Heiligenkreuz, Mödling, Bécs

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Heiligenkreuz út­vo­na­lon. Heiligen­kreuz egy kis falu Bécs mellett, a Bécsi-erdő nevű hegység szívében. Itt található Auszt­ria legré­gibb és leg­je­len­tő­sebb cisz­ter­cita kolos­tora. A kö­zép­kor­ból kiváló álla­pot­ban fenn­maradt épü­let­együt­tes a közép-európai gótika egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­léke. A vezetés során nem csak a kolos­tor külön­böző termeit csodál­hatjuk meg, hanem sok érde­kes­séget is meg­tud­ha­tunk a szerze­te­sek évszá­za­dok­kal eze­lőtti asz­kéta élet­mód­járól.
Heiligenkreuz után sza­bad­idő a közeli Shopping City Süd bevá­sár­lóköz­pont­nál (Európa egyik leg­na­gyobb bevá­sár­ló­köz­pontja). Figyelem: azon utasa­inkat, akik nem akarják az időt vásár­lással tölteni, az autó­busz elviszi a közeli Mödling város­kába, így ott ide­gen­ve­ze­tőnk­kel uta­saink egy sétát tehetnek a han­gu­la­tos óvá­rosban.


Ezután Bécs belvá­ro­sába utazunk, ahol kora estig le­he­tő­ség lesz ba­ran­go­lásra a híres kará­csonyi vá­sár­ban. Szállás Bécs kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Schönbrunn, Bécs

Először a Habsburgok világhírű palotájába, a Bécs egyik kül­vá­ro­sában talál­ható Schönbrunni kas­télyba láto­gatunk. A pompás belső termek meg­te­kin­té­se közben sok magyar vonat­ko­zású emlék­kel is talál­koz­hatunk. Késő délelőtt is­mer­ke­dés az oszt­rák fővá­rossal az autó­buszból, majd közös séta a belvá­rosban. Ezután szabad program, le­he­tő­ség a Hof­burg világ­hírű kincs­tá­rának, vagy a Császári lak­osz­tá­lyoknak, esetleg vala­mely más múze­umnak a meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. A bécsi program befe­jezé­se­képpen még marad idő egy sétára a Mariahilfer Strassén vagy a kará­csonyi vásár terü­letén.
Hazaindulás a késő délutáni órákban, utazás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érke­zés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban

Utazás

Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás:
2014.11.29 és 2014.12.11.-i indulásnál: 1 éjszaka Bécs környékén egy 3 csillagos szállodában, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
2014.12.06, 2014.12.13, és 2014.12.20.-i indulásnál: 1 éjszaka Bécs környékén egy 4 csillagos szállodában, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Nincs éjszakai buszozás.

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, az 1 éjszakai szállást reggelivel, az útle­mon­dási biztosítást, a felsorolt programokat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza az eset­leges belépődíjakat.
részletek - foglalás
Körutak, városlátogatásokre utazási irodák
További képek, nagyítás
Karácsonyi vásár Salzburgban (IF9206)44.200 FT/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Szállás: Hotel***
Ind. időpontok: 2014. 11. 28. - 2014. 12. 14.
1
1. nap: Melk, Linz

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Melk út­vo­na­lon. Már messzi­ről fel­tűnik a Melki apát­ság tekin­télyt paran­csoló, fen­séges épü­lete, az osztrák barokk mester­műve. A Duna fölötti domb­ra épült épü­let­együt­tes évszá­zadok óta jelen­tős kultu­rális köz­pont. Több mint 900 éve élnek itt bencés szerze­tesek. Az apát­sági temp­lom és a gyönyö­rű dísz­ter­mek meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Linzbe.
Linz 2009-ben Európa kulturális fővárosa volt. Auszt­ria harma­dik leg­na­gyobb városa a Duna két part­ján terül el. A törté­nelmi óváros han­gu­la­tos utcái, a pom­pás épü­letek sétára csábí­tanak minden láto­gatót. A Főtér egyike Ausztria leg­szebb tere­inek, lenyű­göző össz­hatást alkot szép épüle­teivel. Sétánk során látjuk a városi plé­bá­nia­temp­lomot, a tarto­mányi szék­házat és Ausztria leg­na­gyobb temp­lomát, a mo­nu­men­tá­lis új kated­rálist is.
Az esti órákban érkezés a Salzburg környéki szállo­dába (2 éj).


2. nap: Salzburg

Egész napos program Salzburgban. A város neve fogalom a turisták számára, egy igazi gyöngy­szem az Alpok északi oldalán. Sokan Európa egyik leg­szebb váro­sának tartják, nem érdem­telenül. Nagy hegyek között fek­szik a sebes sod­rású Salzach folyó partján, műem­lékei pedig párat­lanok (pompás barokk bel­város, Dóm, Herceg­érseki Palota, Ferences temp­lom, Mozart szülő­háza, Mirabell kas­tély és parkja, a város felett emel­kedő felleg­vár stb.). A vá­ros­né­zés után elég sza­bad­idő lesz múze­um­lá­to­ga­tásra, illetve az adventi vásár felfe­de­zé­sére. Sétál­gatás a szépen feldí­szített bódék között, a külön­böző finom­ságok illata minden­kiben feléb­reszti a kará­csonyi hangu­latot.

3. nap: Gmunden, Steyr, Christkindl (Jézuska)

Az első megállónk Gmunden, a Traun-tó északi csücs­kében fekvő kisváros. Séta a bájos főtéren, gyönyör­ködés Auszt­ria egyik leg­szebb alpesi ta­vá­ban, majd to­vább­uta­zás.
Adventi prog­ramunk méltó befe­je­zése Steyr. A törté­nelmi lát­ni­va­lók­ban gazdag város az Enns és a Steyr folyók talál­ko­zá­sá­nál fek­szik. Séta az épség­ben meg­maradt kö­zép­ko­ri ere­detű óvá­rosban. A kará­csony­nak nagy hagyo­mánya van Steyrben. Itt talál­ható a híres Kará­csony­fadísz Múzeum.
A város szélén lévő Christkindl zarán­dok­temp­lom törté­nete régi múltra tekint vissza. Megala­pí­tása és hírének elter­je­dése egy csodá­latos gyógyu­láshoz kap­cso­lódik. Az egész vilá­gon ismert Christkindl (Jézuska) kará­csonyi posta­hi­vatal 1950 óta működik. A temp­lom egyik mellék­épü­le­tében gyönyörű betle­he­meket is meg­csodál­hatunk. A mecha­nikus betle­hem arról neve­zetes, hogy a figurák mozognak benne, a Pöttmesser betle­hem pedig óriási mére­tével vált híressé.
Hazautazás a Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.


Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás: 2 éjszaka egy 3 csillagos szálloda két­ágyas, für­dő­szo­bás szobáiban.
Nincs éjszakai buszozás.

Ellátás: Félpanzió (büféreggeli, vacsora).

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 2 éjszakai szállást félpanzióval, az útle­mon­dási biztosítást, a felsorolt programokat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a be­lé­pő­dí­ja­kat.
részletek - foglalás
Körutak, városlátogatásokbe akciós utak
További képek, nagyítás
Medve szurdok - Mixnitz (IF12491)9.500 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Ind. időpontok: 2014. 10. 19.
Indulás Budapestről reggel 5.00 órakor a Hősök teréről. Folyamatos utazás Ausztriáig egy technikai szünettel.
A buszunk Mixnitz falucska mellett, a Medve-szurdokhoz közeli parkolóhelyhez érkezik, ahol megkezdjük a túrázást.
Először egy könnyű erdei szakaszon sétálunk, majd elindulunk egyre feljebb és feljebb az erdőben a Hochlantsch-vidék szikla-szorosának bejáratához. Itt már vár minket a 164 számozott fahíd és létra, valamint a 2900 lépcsőfok, melyek segítségével feltárul előttünk ennek a rejtett világnak minden csodálatos és izgalmas titka.
A patak zúgókon, és számtalan kisebb-nagyobb vízeséseken keresztül morajlik alattunk, miközben mi a 200-300 méter magas sziklafalak között haladunk előre. Az út egyirányú, így szembejövőkkel nem kell számolnunk, de pont ezért visszafordulási lehetőségünk sem lesz.
A sziklák és a szurdok falai közül kiérve, megpihenünk a tisztáson. Kis szusszanás és a csapat minden tagjainak megérkezése után indulunk is tovább.
A patak partján, csodálatos természeti környezetben, erdei ösvényen, kb. másfél órás séta után jutunk el a Teichalm-tóhoz, melynek partján, fakultatív keretek között ebédelésre nyílik lehetőség. Az ebéd elfogyasztása után pihenünk egy kicsit a tó partján, élvezve az alpesi friss levegőt, a körülöttünk lévő hegyek- és alpesi legelők látványát.
Szabad program keretében a tavat körbesétálva megismerkedhetünk a hely „őrangyalával", majd fedezzük fel a tó mellett található természetvédelmi területet is. Ezen a részen a talajra fapallókat, kis átjárókat, pihenő pavilonokat helyeztek, hogy biztonságosan meg tudjuk szemlélni ezt a speciális természeti környezetet.
Autóbuszunk a tó melletti parkolóban vár ránk. Indulás késő délután, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

5-ös túra: jó kondíció és mozgáskoordináció szükséges
Időtartam 7-7,5 óra; távolság: 6,5 km, szint: fel: 700 méter, le: 100 méter. A túra során elengedhetetlen a magabiztos koordináció, a szédülés/tériszony mentesség! Felhívjuk a figyelmet, hogy nem megfelelő öltözet esetén túravezetőnk eltanácsolja Önöket a kirándulástól és alternatív útvonalat/programot javasol. A szurdokok túrái csak egy irányban járhatóak, ami azt jelenti, hogy nincs visszafordulási lehetőség! A turistautak mindenki számára szabadon járhatóak, évente sok ezren keresik fel a vadregényes szurdokokat (gyerekek is). A kirándulást mozgás-, szív- és légzőszervi betegséggel rendelkezőknek NEM ajánljuk.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS:
- kis méretű hátizsák
- könnyen és gyorsan fogyasztható élelem (szendvics, gyümölcs, csokoládé, szőlőcukor)
- személyenként 2 liter folyadék
- túrázásra alkalmas, bordázott járófelületű, bokát is védő, vízálló, bejáratott magas szárú bakancs
- réteges, kényelmes ruházat, esőkabát, esőnadrág
- pótcipő, pót zokni,váltóruha
- egészségügyi felszerelés
- fejlámpa vagy elemlámpa

Utazás: autóbusszal

részletek - foglalás
Körutak, városlátogatásoki akciós utak
További képek, nagyítás
SZILVESZTER A SALZKAMMERGUTI TAVAKNÁL (IF8572)65.800 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Szállás: Vendégfogadó***
Ind. időpontok: 2014. 12. 29.
1. nap: Szeged – Budapest – Hegyeshalom – Seeland (540 km)

Elutazás Szegedről a kora reggeli órákban. Utazás Budapest–Hegyeshalom határátkelőn át a Keleti-Alpok hegyvonulatai mentén. A bencés rendi Melki Apátsággal ismerkedünk idegenvezetéssel. Az esti órákban érkezünk meg Ausztria egyik legszebb vidékére, Salzkammergutba, ahol vacsoránk és szállásunk lesz (4 éjszaka).

2. nap: Salzkammerguti túra (80 km)

Egész napos fakultatív kiránduláson vehet részt, mely során a télen-nyáron csodálatos Salzkammergut gyöngyszemeihez, a világörökség Hallstatt – Dachstein vidékére vezet az utunk. Ellátogatunk Hallstatti-tó partjára, a meredek hegyoldalra fecskefészekként épült, sóbányájáról is híres Hallstattba, mely különleges temetője csontkápolnát rejt. Jó idő esetén hajóról élvezhetjük a kisváros felejthetetlen panorámáját. Bad Ischlben a hatvan nyarat ott töltő Ferenc József vadászkastélyát nézzük meg a császári parkkal, belvárosi sétánk keretében érkezünk a Lehár villához, megízleljük a K.U.K. cukrászda finomságait. Ezt követően St. Wolfgangban megtekintjük Salzkammergut leghíresebb oltárát a kegytemplomban. Szabadidő, majd visszautazunk szálláshelyünkre, vacsora.

3. nap: Salzburg– Pezsgős újévi köszöntés Salzburg utcai forgatagában (30 km)

Kulináris élvezetek, harangzúgás, álomszép tűzijáték a salzburgi várban, tánc élőzenére a történelmi épületek árnyékában az újévet nevetéssel köszöntő utcákon – ez vár minket szilveszter este! Ám az ismerkedést nem ekkor kezdjük a Mozart-várossal: délelőtt Salzburg legkiválóbb helyi idegenvezetője avat be minket anekdotákkal fűszerezve a világörökségi belváros és izgalmas történelme rejtelmeibe. Sorra felkeressük a sóból meggazdagodott város nevezetességeit: Mozart szülő- és lakóházat, az ötorgonás dómot, a Residenzet, a Rathausot, a Festivalhausot, a Kapuziner hegyet stb. Szabadidőben felhőtlenül élvezhetjük a város ünnepi hangulatát átadva magunkat az újévvárás izgalmainak. Pihenni szálláshelyünkre utazunk vissza, ahol fel tudunk készülni az ünnepi szilveszteri kulináris élvezetekre. A szilveszteri vacsorát követően autóbusszal Salzburg belvárosába érkezve elmerülünk a fergeteges hangulatban, búcsúztatjuk az óévet, és köszöntjük az újévet pezsgővel a kezünkben a soha nem látott gyönyörű tűzijáték után. Majd eggyé válunk néhány percre a salzburgiakkal, hisz bekapcsolódunk a hagyományt követve a Duna keringő valcerébe.

4. nap: Lovaskocsikázás, újévi koncert a Fuschl-tónál

A nagyszerű élmények után kipihenve szilveszteri programunkat, utazunk kora délután a Fuschl-tó közelében megbúvó Faistenauba, ahol lovaskocsin ismerkedünk a varázslatos hegyi környezettel, majd egy egyedülálló műsoron veszünk részt forralt borral a kezünkben (18 Euro). A jó hangulatot garantáló forralt boros előadás után Fuschlba látogatunk, ahol a szabadtérben hallhatjuk a település központjában szervezett zenés, újévi köszöntőt a helyi népi fúvósok előadásában. A jó hangulat, forralt bor, virsli garantált. Fakultatív ajánlatunk: Vacsora után fáklyás sétára invitáljuk Önöket: kicsit felmelegedve fáklyával a kezünkben kutakodunk szálláshelyünk erdős környékének titkai után.

5. nap: Traunkirchen – Gmunden– Budapest – Szeged (550 km)

A szálláshelyen elfogyasztjuk reggelinket, majd elutazunk a romantikus útvonalon, a Traun folyó völgyébe, Traunkirchenbe. Felsétálunk a tóba nyúló sziklaoromra épült kápolnához, ahonnan szép kilátás nyílik a környékre, majd az alatta épült templomba a nevezetes halász-szószékkel és az egykori bencés apáca kolostorba kukkantunk be. Továbbutazva Gmundenben a Traunsee újabb ékszerére bukkanunk – a tavon épült Orth kastélyra, melyet fahídon közelíthetünk meg. Sétálunk az „osztrák Luzern”, azaz Gmunden belvárosában. Érkezés Budapestre az esti órákban, majd továbbutazás Szegedre.

Szilveszteri vacsora


étteremben,

4 fogásos ünnepi vacsora

(szilveszter Salzburg belvárosban!)
részletek - foglalás
Körutak, városlátogatásokra utazások
További képek, nagyítás
SZILVESZTER GRAZ-BAN (IF8568)48.500 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal vagy egyénileg
Szállás: Hotel**
Ind. időpontok: 2014. 12. 30.1. nap: Szeged – Budapest – Tornyiszentmiklós – Graz (390 km)

Elutazás Szegedről a kora reggeli órákban. Utazás Budapest-Tornyiszentmiklós határátkelőn át a stájer tartomány fővárosába, Grazba. Érkezés a déli órákban, majd helyi idegenvezetővel gyalogos és autóbuszos városnézés során ismerkedünk a steier főváros hangulatos belvárosával, szűk utcácskáiból nyíló romantikus belső udvaraival. Megtekintjük többek között a Dómot, a főhercegi rezidenciát, a volt jezsuita rendházat és a Mauzóleumot. Szállás Graz-ban, belvárosi szállodában

2. nap: A Schlossberg. Grazi szilveszter (20 km)

Reggeli után folytatjuk városnéző sétánkat. Felvonóval felmegyünk a Schlossbergre (felvonódíj). Az óratoronyhoz elsétálva páratlan kilátásban lehet részünk. (Ha síkos az út, visszafelé is felvonóval jövünk). Szabadidő, készülődés az ünnepi óév-búcsúztatóra. Fakultatív: Zenés, táncos szilveszteri program és ünnepi vacsora. Éjfélkor megtekinthetjük a tűzijátékot.

3. nap: Rein-i Apátság – Lurgrotte – Graz (50 km)

Késői reggeli a szállodában. A délelőtti órákban Reinbe indulunk, a Reini Apátság megtekintésére (belépődíj). Láthatjuk kápolnáját, a bazilikát a kerengővel, a lapidáriumot. A Reini Apátság helyi vezetők kalauzolásában enged bepillantást a világ legöregebb cisztercita kolostorába. Innen Lurgrotte cseppkőbarlangjához utazunk tovább. Egy órás programon, helyi vezető kíséretében tekintjük meg a gyönyörű cseppkő képződményeket és a nagy cseppkő termet (belépődíj). Estére grazi szálláshelyünkre térünk vissza. Fakultatív ajánlatunk: Újévi koncert a Graz-i Operaházban. (A nagy kereslet miatt a koncerten való részvételt csak a belépőjegyek készletének erejéig tudjuk biztosítani!!)

4. nap: Therme Loipersdorf – fürdőzés (320 km)

Ezen a napon pihentető fürdőzésben lehet részünk a minden igényt kielégítő termál és wellness centrumban (belépődíj). Aki nem kiván a fürdő programon részt venni, szabadidő a településen (fak. ebéd lehetőség a fürdő éttermében is.) Érkezés Budapestre az esti órákban, továbbutazás Szeged felé.
Szilveszteri vacsora


étteremben,

5 fogásos zenés-táncos szilveszteri és

újévi vacsora,

1 pohár pezsgő, aperitif, tüzijáték

Utazás: autóbusszal vagy egyéni csatlakozással

Elhelyezés: 3 éjszaka belvárosi szálloda**

Ellátás: 3x reggeli

Fakultatív programok (15 főtől)

– Újévi koncert a Graz-i Operaházban 19.200 Ft/28.500 Ft

– Fürdőbelépő Loipersdorfban 30 Euro

Belépők és jegyek tájékoztató árai: 25 Euro

Egyéb helyszínen fizetendő költségek: 3 Euro
részletek - foglalás
Körutak, városlátogatásokre utazási iroda
További képek, nagyítás
Tavaszköszöntő hétvége Ausztriában (IF12511)29.800 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Szállás: hotel***
Ind. időpontok: 2015. 03. 14. - 2015. 04. 04.
1. nap: Szeged–Budapest – Mayerling – Lilienfeld és Mariazell (360 km)

Elutazás Szegedről a kora reggeli órákban. Utazás Budapest–Hegyeshalom határátkelőn át az alsó-ausztriai Mayerlingbe érkezünk, ahol Rudolf trónörökös vadászkastélyához érkezünk. 1889-ben itt kettős tragédia történt: Rudolf trónörökös és kedvese, Vetsera Mária rejtélyes módon vesztette életét. A történelmi eseményeket és annak titkait a kastély kis emlékszobái őrzik. A szép fekvésű Lilienfeldet keressük fel, meglátogatjuk híres cisztercita apátságát, ahol egykoron egri érsekünk is tartózkodott, a mai napig is elismerően nyilatkoznak róla. Strudengau vidékén Mariazellbe utazunk tovább, mely évszázadok óta zarándokok szellemi központjaként ismert. A Bazilika hatalmas épülete, Szentforrás-kápolna, melynek víze „csodát tesz” mind-mind a látogatásunk része. Sétálunk főterén, sétálóutcáján! Estére a Mariazell környéki szálláshelyünket elfoglaljuk, vacsorára készülődünk.

2. nap: Bruck an der Mur – Semmering élményvonat – Bécsújhely – Kottingbrunni kastély – Budapest – Szeged (390 km)

Elfogyasztva reggelinket ezen a napon a hegyeken keresztül Bruck an der Murba érkezünk. A Mura és a Mürz összefolyásánál kialakult városka ősrégi, hiszen már a római időkben is lakták! A város feletti várrom régi századokat idéz! Sétálunk a Főtéren, az árkádos, gótikus házak között, benézünk a plébánia templomba, gótikus hálóboltozata máig megmaradt. Mürzzuschlag-ba érkezve – ahol Brahms IV. szimfóniáját komponálta – a vasútállomásra igyekszünk, ahol a buszunkat vonatra cseréljük: a „technika csodájának tartott” Semmeringbahn-on teszünk egy felejthetetlen utazást, mely útvonal méltán lett a Világörökség része! Payerbachban szállunk vissza az autóbuszra, és Bécsújhelybe (Wienerneustadt) érkezünk. A magyar történelemben is jelentős városban teszünk egy sétát, megnézzük – kívülről – a várat, a Mária-templomot, a Főteret. Utunk utolsó állomásaként Kottingbrunn vizivárában teszünk látogatást. A kastély hangulatos udvarában és a környező majorságban időzünk. Hazafelé indulunk, érkezés Budapestre az esti órákban, majd továbbutazunk Szegedre.
részletek - foglalás
Körutak, városlátogatások utazási iroda
További képek, nagyítás
Tiroli kincsesláda - tele meglepetésekkel (IF10706)59.500 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Szállás: hotel***
Ind. időpontok: 2014. 10. 23.
1. nap: Szeged-Budapest-Salzkammergut–Innsbruck (körny.) (730 km)

Elutazás a kora reggeli órákban Szegedről. Budapesten, Ausztrián keresztül. A korai délutáni órákban érkezünk "észak Meránjá"-ba, Bad Reichenhallba. A gyönyörű fürdő és klimatikus gyógyüdülőhely a só gyártás központja, több mint 70 szökőkútjáról híres. Történelmi városmagjában felkeressük a híresebbeket, megcsodáljuk a mesekirálynak, II. Lajosnak köszönhetően felépült reprezentatív és akkor modernnek számító só gyártó üzemet. Rövid szabadidő után utunkat folytatva a Kitzbüheli-Alpok gyönyörű útjain érjük el Innsbruck környéki szálláshelyünket, ahol 3 éjszakát töltünk el.

2.nap: Alberg-hágó-Milka "fellegvár"- Vaduz (Lichtenstein)-Feldkirch (340 km)

E napon természet és fejedelmi múlt találkozik szerencsés megosztásban, Milka csoki kóstolóval megédesítve. Reggelit követően felejthetetlen útvonalon vezet utunk. Tiszta idő esetén az „Ördög kapuja” (Alberg-hágó) sziklaormai közötti látványos úton haladunk. 1800 méter magasságban fotószünet, fakultatív séta keretében fedezzük fel az alpesi virágokat, növényeket. Beugrunk egy csoki kóstolóra és vásárra Bludenz Milka csoki gyárának mintaboltjába. Gyors lichtensteini határátlépést követően átutazunk Schaan kisvároson, majd a Rajna felett rövid kitérőt teszünk Svájcban. Lichtenstein miniállam és fejedelemség fővárosával, Vaduzzal ismerkedünk "kisvonattal" ill. gyalogosan. A vállalkozó kedvűek fel is kapaszkodhatnak a hegyormon magasodó várhoz (nem látogatható). Elbúcsúzva Lichtensteintől az eredeti középkort idéző Feldkirchbe érkezünk. Mi nem kerüljük el méltatlanul ezt az Ill parti "csak" határvárost, hanem felfedezzük háborúk megkímélte óvárosát XIII.-XV. századot idéző városkapuival, impozáns várával. Bekukkantunk városházájába, melyet a középkor levegője lengi be. Látványos programunkat követően az esti órákban érkezünk vissza szálláshelyükre. A vacsoraidőt követően kora esti fakultatív programra hívjuk: hangulatos fáklyás erdei sétára invitáljuk a közeli erdő sétaútvonalain, mely sötétben a fáklyák fényében meseszép! Kezünkben egy-egy fáklyával élvezzük a természetet.

3.nap: Brenner-Bressanone-Bolzano-Meran-Ötztal (450 km)

Reggelink elfogyasztását követően indulunk az egykori osztrák, ma olasz Dél-Tirolba a Brenner hágón, mely a mérnöki teljesítmény felsőfokával jellemezhető csak. Gyönyörű útján érünk el Tirol egyik legősibb városába, Bressanoneba (Brixen), az egykori püspöki székhelyre. A műemlékekben gazdag város XIII. századi püspöki palotáját és dómját XIII-XIV. századi freskóival, a város jelképét, a szürke tornyot,a hangulatos főteret, a városban találkozó Rienz és Eisack folyót sétánk során ismerjük meg. Utunk következő állomása Bolzano (Bozen), Dél-Tirol fővárosa. Az egykori kereskedő város egykori gazdagságára emlékeztetnek bennünket temploma, épületei, terei és az árkádos utcák csalogató üzletei. Ha szeretne a leghíresebb dél-tiroli polgárral találkozni, akkor látogassa meg a Tartományi Múzeumban a "csupán csak" 5300 éves Ötzit, a jégembert. Ismerősként búcsúzhat el tőle. A koronát a napra Meran, Sissi kedvelt nyaralóhelye teszi fel, ahol bekukkanthatunk a merani várkastélyba is. A városka kellemes, mediterránt idéző klímájával, kertjeivel, parkjaival sétára hívja látogatóit. Késő délután indulunk visszafele az Ötztal sí-régió területén keresztül az 1500 méter magas Ötztal hágón át. Hegyek és völgyek szegélyezte útvonalon térünk haza.

4.nap: Innsbruck-Nordkette-Budapest-Szeged (820 km)

Korai reggelit követően röviden ismerkedünk Innsbruck óvárosával, magunkba szívjuk hangulatát megtekintve hírességeit. Az ízelítő után irány Nordkette a 2256 méter magas csúcsa felvonóval! Eddig lentről gyönyörködtünk az Alpok fővárosát körbefogó hegységben, most meg fentről Tirol tartomány fővárosával (felvonójegy)! Aki nem akar az Innsbruck fölé magasodó kilátóba feljutni, szabadidejében felfedezheti Innsbruck további nevezetességeit. Búcsúzva Tiroltól út közben megállunk kinyújtóztatni tagjainkat és ebédelésre is biztosítunk lehetőséget. Érkezés Budapestre az esti órákban, majd továbbutazás Szegedre.
Utazás: autóbusszal

Elhelyezés: 3 éjsz. szálloda***

Ellátás: 3x reggeli


Fakultatív programok: (min 15 fővel)


– Nordkette felvonójegy 7,40- 29 Euro

– Fáklyás erdei séta 10 Euro
Belépők tájékoztató árai: 35 Euro + 10 CHF

Egyéb helyszínen fizetendő költségek: 5 Euro

Csatlakozási lehetőség: Szeged–Kecskemét–Budapest–Tatabánya (pálya)–Győr–Hegyeshalom (határ) útvonalon. A részvételi díj útlemondási biztosítást tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!
részletek - foglalás
hotel utazás
További képek, nagyítás
Több mint Bécs (IF11869)59.950 Ft/fő
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Szállás: hotel***/****
Ind. időpontok: 2014. 10. 23.
1. nap: Szeged (Debrecen – Pécs) – Budapest – Schönnbrunn – Bécs (240 km)

Reggel indulás Bécsbe. A délelőtti órákban érkezünk a fővárosba. Programunkat Schönbrunnban, a Habsburgok világhírű kastélyában kezdjük. Megtekintjük a császári család életének színhelyét, a kastély termeit és kertjét. Ezt követően autóbuszos városnézés a belvárosban; Ring eklektikus palotái, Operaház, Művészettörténeti Múzeum, Parlament, városháza. A buszos városnézés után kezdjük gyalogos sétánkat: Hősök tere, Kancellária, Minorita templom, Am Hof, Kohlmarkt, majd a 200 éves Demel cukrászda. Folytatjuk programunkat: Széchenyi szülőháza, Hofburg (Császári palota), kincstár. Itt található pl. Bocskai koronája, Nagy Lajos keresztje. Este a szállás elfoglalása Bécsben.

2. nap: Bécs

Reggeli után először felkeressük a Hundertwasser házakat. A világhírű művész különleges épületei a Duna-part közelében találhatóak. Délelőtt a Művészettörténeti Múzeum kiállítását tekintjük meg a magyar emlékekre koncentrálva: nagyszentmiklósi aranykincs, Munkácsy freskója. A múzeumlátogatás után a városnézés folytatása: Burgpark, Kapucinusok altemploma. Itt találhatóak a Habsburgok kriptái. Tovább haladunk a város szívében lévő Szt. István-székesegyházhoz, a Kärtner Strassen sétálunk a Szt. Mihály-templomhoz a Lipicai lovarda épületének érintésével. A nap során lesz szabadprogram, ekkor lehet megkóstolni a híres bécsi melange kávét vagy a Zacher tortát. Késő délután a Belvedere palotát keressük fel, és sétálunk a parkjában. A nap zárásaként kimegyünk a Kallenberg kilátóhoz, a bécsiek kedvelt kirándulóhelyére. Gyönyörű panoráma tárul elénk a bécsi borvidékre, a Dunára és a fővárosra. Szállás.

3. nap: Wachaui kultúrtáj – Krems – hajózás a Dunán – Melk (110 km)

Reggeli után a Duna mentén, páratlan műemlékek között utazunk Kremsbe. E bájos kisvárosban tartunk rövid sétát. Ezt követően – még Kremsben – hajóra szállunk. Hajóutunk kastélyok, várak, kisvárosok mentén halad. Ausztriában ez a Duna leghangulatosabb szakasza. Közel 3 órás hajóutunk Melkig tart. Itt szállunk partra és megtekintjük a mesés melki apátság múzeumszobáit, templomát, végül belső udvarát. Folytatjuk utunkat a Duna fölé magasodó, híres artstetteni kastélyhoz, mely korábban királyi rezidencia volt. Itt nyugszik a Szarajevóban tragikusan elhunyt Ferenc Ferdinánd trónörökös is. Este vacsora, szállás.

4. nap: Lorettó – Eisenstadt – Ruszt – Léka – Budapest (260 km)

Délelőtt a lorettói kegytemplomot nézzük meg. A déli órákban érkezünk a tartomány fővárosába, Eisenstadtba. Séta a központban. Továbbutazva a szintén világörökségi látványosságok közé tartozó Fertő-tó vidékét látogatjuk meg. Rusztban, a gólyák városában rövid megállás. Továbbhaladva Lékán a végvárat keressük fel. A késő délutáni órákban hazaindulás. Kőszegnél határátlépés. Budapestre az esti órákban érkezünk. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk. Kirándulásunk során megtekintjük Bécs fő nevezetességeit, fókuszálva a magyar emlékekre, és sok egyéb érdekes, de kevésbé ismert látnivalóra. Ezt kiegészítjük egy hangulatos dunai hajózással (Krems és Melk közt), másnap pedig burgenlandi nézelődéssel.

Min. létszám: 35 fő Belépők kb.: 76 €
részletek - foglalás
hotel egzotikus utazások
További képek, nagyítás
Vendégségben az Esterházyaknál, határon innen és túl (IF11378)
Ország: Ausztria
Utazás: autóbusszal
Szállás: hotel***

1. nap: Szeged-Budapest-Pannonhalma-Fertőd-Doborján-Kaboldi kastély-Sopron (300 km)

Kora reggeli indulást követően Budapesten át érkezünk kirándulásunk első állomására, az UNESCO világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz. A Szent Márton hegyén emelt ezeréves épületben tekintjük meg a bazilikát és az altemplomot, a kerengőt, az ebédlőt és a közel 400 ezer tételt számláló nagyszabású könyvtárát. Rövid pihenőt követően tovább utazunk „a magyar Versailles”-ként ismert fertődi Esterházy kastélyhoz. A főúri família 1770-ben elkészült rokokó kastélya 126 szobájával, dísz- és zenetermével, pompás udvarával és parkjával kápráztatja el látogatóit. A szomszédos Ausztriába érkezünk: az egykoron az Esterházyak nyugat-magyarországi birtokához tartozó Doborjánban (ma: Raiding) született 1811-ben a herceg tiszttartójának fia, Liszt Ferenc. Világhírű zeneszerzőnk szülőháza ma emlék múzeum, amely eredeti állapotában tekinthető meg. Tovább utazva utunk a Kaboldi kastélyhoz vezet mely egykoron szintén az Eszterházy család tulajdona volt. A sok megpróbáltatáson átesett kastélyban megtekintjük gótikus kápolnáját, lovagtermét, mely korhűen tükrözi egykoron volt pompáját a kastélynak. Visszatérünk hazánkba: rövid séta keretében bejárjuk a határ közeli Sopron gyönyörű belvárosát (Fő tér, Szentháromság-szobor, tűztorony, Kecske-templom, Hűség-kapu, városháza, Storno- és Fabricius-ház, Esterházy paloták). Szálláshelyünk és vacsoránk Sopronban vagy környékén lesz (2 éj).

2. nap: Schneeberg fogaskerekűvel-Fraknó vára-Lakompak kastélya (240 km)

Elfogyasztjuk reggelinket, majd az osztrák Alpokalja felé vesszük az irányt. Fakultatív ajánlatunk (március kivételével, amikor a schneebergi vasút nem üzemel): a közel 10 km hosszú Puchberg-Schneeberg vasút 1800 méteres tengerszint feletti magasságba szállítja az utazót (vonatjegy), miközben az érintetlen természet és a magashegyek látványa tárul elénk. Ausztria legmagasabban fekvő pályaudvarán kiszállva a vonatból a régi szép idők természetkedvelő arisztokratáihoz hasonlóan lenézhetünk a Berghaus XIX. századi rusztikus éttermének teraszáról: szép időben innen egészen Magyarországig el lehet látni. Aki nem kíván részt venni a programon, egyénileg megtekintheti Schneeberg múzeumát, sétálhat a városban és egy kellemes hajózást tehet a város központjában fekvő tavon (hajójegy). Visszatérve kiinduló pontunkhoz, ismét buszra szállunk és felkeressük programunk utolsó állomását, az Esterházy-család grandiózus fraknói (ma: Forchtenstein) várát. A kétemeletes, XVII. századi vár ma is teljes épségben áll, a régmúltat idéző termeinek kiállításai, kincstára, panoptikuma, pazar fegyvergyűjteménye és levéltára nyitva áll a látogatók előtt. Tovább utazva rövid fotószünetet tartunk az első magyarországi reneszánsz kastélynál, az 1552-ben elkészült lakompaki (ma: Lackenbach) kastélynál. Ez volt az Esterházyak első rezidenciája a régióban Estére visszatérünk soproni szálláshelyünkre, ahol vacsora vár bennünket.

3. nap: Fertőrákos-Fertő-tó-Ruszt-Seegrotte-Kismarton (Eisenstadt)-Budapest-Szeged (270 km)

Reggeli után hosszabb sétahajózásra indulunk Fertőrákosról (hajójegy). Útközben a hajó kapitányának ismertetésében bemutatásra kerül a közös osztrák-magyar UNESCO világörökség, a Fertő-tó múltja és jelene, kultúrája. Elhajózunk az egykori „tavi vasfüggöny” a B-0 pont mellett is, majd az osztrák oldalon Ruszt (ma: Rust) kisvárosban kötünk ki: hajdanán ez volt a történelmi Magyarország legkisebb városa! Óvárosában szinte minden ház műemlékvédelem alatt áll. A polgárházak, melyek a XVI-XIX. század között épültek reneszánsz, barokk stílusban vagy historizáló homlokzattal, szép ablakkeretekkel és kapuzatokkal, erkélyekkel, címeres és stukkódíszítéssel, igazi ékszerdobozzá teszik Rusztot, amely része az UNESCO világörökségnek. Fakultatív ajánlatunk: pihenő gyanánt borkóstolóra hívjuk a tradicionális burgenlandi szőlőültetvényeken, ahol 3 féle helyi bort kóstolunk, ismerkedünk ízeivel. Továbbutazva Seegrotte egyedülálló tó-barlangjába látogatunk, ahol vezetéssel megtekintjük az egykori gipszbánya kialakulásának történetét, majd a föld alatti tórendszeren hajózva különös látványban lesz részünk: hajóra szállva úszunk tova a hegy gyomrában ... Burgenland „fővárosába” Kismartonba (ma: Eisenstadt) érkezünk. Itt áll az osztrák oldal legszebb Esterházy kastélya: „fényes” Miklós herceg a XVIII. században emeltette, falai között az egykori hallatlanul fényűző arisztokrata életet idézi meg számunkra a helybéli idegenvezető. A városban található az Esterházyakat élete végégi szolgáló Joseph Haydn lakóháza, valamint az Esterházyak sírkápolnája a ferencesek templomában. Szabadidő a városban. A Győr-Budapest útvonalon hazafelé indulunk, érkezés Szegedre az esti órákban.Utazás: autóbusszal

Elhelyezés: 2 éjsz. hotel***

Ellátás: 2x reggeli

Fakultatív programok (15 főtől)

– Schneeberg hegyi vasút (helyszínen fiz.) 32 Euro

– Burgenlandi borkóstoló (helyszínen fiz.) 6 Euro

Belépők tájékoztató árai: 50 Euro

Egyéb helyszínen fizetendő költségek: 35 Euro

Minimális létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőség: Szeged-Kecskemét-Budapest-Tatabánya-Győr útvonalon. A részvételi díj útlemondási biztosítást tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!
hotel rendelés
További képek, nagyítás
Brüsszel: Európa, Belgium és Flandria fővárosa (IF12505)55.900 Ft/fő
Ország: Belgium
Utazás: repülőgéppel
Szállás: hotel***
Ind. időpontok: 2014. 11. 07. - 2015. 03. 13.
Program


1. nap: Utazás menetrendszerint Brüsszelbe. Utazás egyénileg a szállodába, szobák elfoglalása.
Érkezést követően indulhat a város felfedezése. Szabadprogram.

2.-4. nap: Reggelit követően szabadprogram, fakultatív programokon való részvétel.

Az alábbi látnivalókat ajánljuk felkeresni:
Grand Place (a város pompázatos főtere), Városháza, Atomium, Manneken Pis, Európai Parlament, Királyi Palota, Parc de Cinquantenaire, Szent Mihály és Szent Gudula székesegyháza, Basilique du Sacré-Coeur.

Fakultatív lehetőségek:
•Hop on-Hop off buszjegy (1 vagy 2 napos)
•Gyalogos városnézés csokikósotlással
•Brugges egésznapos kirándulás
•Gent és Brugges egésznapos kirándulás

A fakultatív programokon angol, esetleg igény esetén német nyelvű vezetés van!

5. nap: Indulás a repülőtérre menetrend függvényében, érkezés Budapestre

Az utazásról:
Utazás: Menetrendszerinti repülőjárattal, átszállás nélkül, 1 db feladott poggyásszal.

A szállásról:
3* belvárosközeli szállodában.
Ibis Styles Brussels Centre Stephanie***, Ibis Brussels Centre Ste Catherine***, Chao Chow Palace*** vagy hasonló

Az elhelyezésről:
2 ágyas szobában. (1 és 3 ágyas szobák lekérésre)

Az ellátásról:
Reggelis ellátás.

Az ár tartalmazza
•Utazást menetrendszerinti járaton
•Utasonként 1 darab feladott poggyászt (max. 23 kg/db)
•4 éjszakai szállást, 3 csillagos, belváros közeli szállodában, 2 ágyas szobában
•Reggelit 4 alkalommal

A repülőjegy kiállítás után nem módosítható és nem mondható le. A városlátogatás programja bármely indulási nappal és bármely időtartamra foglalható, egyéni ajánlatunkat kérje kollégáinktól!Az ár nem tartalmazza
•Repülőtéri illeték: 24900 Ft /fő*
•Személyes ügyintézési díj: 1000 Ft /fő*
•1 napos Hop on-Hop off buszjegy: 7900 Ft /fő
•2 napos Hop on-Hop off buszjegy: 9900 Ft /fő
•Gyalogos városnézés csokikósotlással: 10900 Ft /fő
•Brugges egésznapos kirándulás: 13900 Ft /fő
•Gent és Brugges egésznapos kirándulás: 16900 Ft /fő
részletek - foglalás
További utazások részletezése:
előző 10 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 314 | következő 10
Bhután - Bhután - A Himalája rejtett kincse1.099.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 14.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: középkategóriájú (helyi „A” besorolású) szállodákban
Bosznia-Hercegovina - SZILVESZTER BOSNIA - HERZEGOVINÁBAN64.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Brazília - Rio de Janeiro: a szamba hazája374.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 22. - 2015. 02. 12.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Ciprus - Ciprus, a szépség és a szerelem szigete225.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Csehország - Arany Prága szilveszterkor64.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Csehország - Cseh világörökségek és a száztornyú Prága44.950 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23. - 2014. 11. 06.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Csehország - Hosszúhétvége Prágában34.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Csehország - Prága - Telc - Kutna Hora42.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal
szállás: 3*-os szállodában
Csehország - Prága& Pilzen32.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 07.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Csehország - Prága, az aranyváros & Pilzen32.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 07.részletek - foglalás
utazás: luxusbusszal
szállás: Hotel ***
Csehország - PRÁGA-DREZDA-BERLIN63.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Csehország - Tavaszköszöntő hétvége Prágában 39.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 13. - 2015. 04. 04.részletek - foglalás
utazás: Pozsony, Telč és Hluboká várkastélya, esti hajózás a Moldván
szállás: hotel***
Egyesült Arab Em. - Az Egyesült Arab Emirátusok és Omán257.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 01. 09.részletek - foglalás
utazás: repülővel és hajóval
szállás: hajókabin
Egyesült Arab Em. - Dubai164.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 27.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Citymax Hotel Bur Dubai***
Egyesült Arab Em. - Dubai329.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 27.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Ramada Jumeirah Hotel****
Egyesült Arab Em. - Dubai389.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 27.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Habtoor Grand Resort Hotel*****
Egyesült Arab Em. - Dubai419.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 27.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Jebel Ali Beach Hotel****+
Egyesült Arab Em. - Dubai759.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 27.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Atlantis, the Palm Hotel******
Egyesült Arab Em. - Egyesült Arab Emirátusok és Omán499.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Szálloda****/*****
Egyiptom - Egyiptom, a Nílus ajándéka I.235.000 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 19.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel*****/hajókabin*****
Egyiptom - Egyiptom, a Nílus ajándéka II.283.000 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 04.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel*****/hajókabin*****
Egyiptom - Kairó és egy szép Nílusi hajóút187.300 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 07. - 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel és hajóval
szállás: HOTEL IMPERIAL***/****
Egyiptom - NÍLUSI HAJÓ 5* DE LUX / KAIRÓ 4*229.950 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 07. - 2014. 10. 28.részletek - foglalás
utazás: repülővel és hajóval
szállás: hotel****/*****
Franciaország - Advent Elzászban75.800 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 30. - 2014. 12. 07.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel
Franciaország - Burgundia-Elzász-Lyon és az Alpok vidéke109.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 16.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**
Franciaország - FRANCIA RIVIÉRA111.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 06. 27.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Franciaország - Karácsonyi hangulat Elzászban63.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Franciaország - Karneválok Riviérája - Nizza, Menton138.400 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Franciaország - Normandia és Bretagne119.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 07. 06.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal
szállás: ** szálloda
Franciaország - Párizs79.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel
Franciaország - PÁRIZS - Versailles - (Disneyland) 4nap/3éj124.900 ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18. - 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: utazás repülővel Budapest – Párizs – Budapest útvonalon
szállás: Párizsban elhelyezés ***-os belterületi, metróközeli szállodákban
Franciaország - Párizs - Versailles - (Disneyland) 5 nap repülővel139.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 07.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Franciaország - Párizs - Versailles - (Disneyland) 6 nap repülővel
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Franciaország - Párizs - Versailles - Disneyland repülővel105.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22. - 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Franciaország - Párizs és Versailles 97.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: luxusbusszal
szállás: hotel**
Franciaország - Párizs városlátogatás89.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22. - 2014. 10. 29.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: hotel
Franciaország - Párizs-Loire 79.120 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 08. 20.részletek - foglalás
utazás: luxusbusszal
szállás: hotel**
Franciaország - Provence festői tája és a Cote d’ Azur99.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Franciaország - Romantikus Provence
utazás: luxusbusszal
szállás: **/*** szálloda
Franciaország - Szilveszter Párizsban129.700 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 27.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel
Franciaország - Szilveszter Párizsban & kirándulás a Loire...99.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel**
Franciaország - Világörökségek nyomán Franciaországban143.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 07. 25.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**
Görögország - Athén79.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: repülővel - a WIZZAIR járatával
szállás: Hotel**/***
Görögország - ATHÉN, SZANTORINI ÉS MÍKONOSZ
utazás: repülővel
szállás: hotel
Görögország - Egy csipetnyi Görögország
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Görögország - Hellász - Az európai kultúra születése
utazás: repülővel és autóbusszal
szállás: szálloda***/****
Görögország - Klasszikus görög körutazás128.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 11. - 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Görögország - Tavaszköszöntő Hétvége Athénban 95.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 04. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Hollandia - Körutazás Hollandiában93.520 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 04. 28. - 2015. 09. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Horvátország - A Plitvicei Nemzeti Park varázsa34.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Horvátország - Belgrádtól a Vaskapuig69.950 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Horvátország - Csillagtúra az Isztrián62.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 09. - 2014. 10. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Horvátország - Dubrovniktól az Isztriáig II.177.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 16.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Horvátország - Hétvége a Plitvicei- tavaknál28.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 25.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Horvátország - Isztria-Dalmácia-Montenegro98.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 19.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Horvátország - Mediterrán Isztria60.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Horvátország - Rijekai karnevál45.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 14.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel****
India - A színpompás Rajasthan349.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 05.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***/****
India - India - Arany háromszög259.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***/****
India - India - Nepál399.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 17. - 2015. 03. 02.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***/****
India - India Arany Háromszög körút199.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 14. - 2015. 04. 04.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel
India - India varázsa - Maharadzsák fényűző palotái849.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 16.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
India - Mesebeli India I.184.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 04. - 2014. 11. 20.részletek - foglalás
utazás: repülőgép
szállás: Hotel****
India - Mesebeli India II.333.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 05. - 2014. 12. 01.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
India - Mesebeli India III.498.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 17.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
India - Mesés India399.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 07.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***/****
Indonézia - Csillagtúra Bali szigetén, látogatással Szingapúrban499.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel
Irán - Iráni körutazás - perzsa emlékek 298.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 10. - 2014. 11. 17.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Irán - Körutazás Iránban249.990 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 13.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Írország - A smaragd sziget: Írország279.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 06. 18.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***
Izrael - Izrael-Jordánia399.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 28.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás:
Izrael - Izraeli körutazás 185.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 20. - 2014. 11. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Izrael - Izraeli mozaik 162.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22. - 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Izrael - Körutazás Izraelben, üdüléssel Eilaton419.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 26.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: középkategóriájú (Hotel***) szállodákban, kétágyas szobában
Japán - Japán, a felkelő nap országa454.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 19.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Hotel****
Jordánia - JORDÁNIA - IZRAEL KÖRUTAZÁS 4*320.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Jordánia - Jordánia, a szentek földje309.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 15.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Jordánia - JORDÁNIAI KÖRUTAZÁS 3*190.400 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 05. - 2014. 11. 08.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Jordánia - JORDÁNIAI KÖRUTAZÁS 4*220.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 05. - 2014. 11. 08.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Jordánia - KÖRUTAZÁS JORDÁNIÁBAN273.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23. - 2014. 11. 06.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Kína - Dél-Kína: Hongkong – Jangce folyó – Sanghaj639.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 04.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Kína - Kína - Császárvárosok és Világörökségek499.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 12.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Kína - Körút Kínában (Peking - Xian - Shanghai)549.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 13. - 2015. 03. 27.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Kína - Shanghai - Peking a szuperexpresszel259.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 16. - 2015. 04. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***/****
Lengyelország - Dél-lengyel barangolások - világörökségek29.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 13. - 2015. 04. 04.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Lengyelország - Kalandozás Dél-Lengyelországban 39.950 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Lengyelország - Krakkó-Zakopane36.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Lengyelország - Szilveszter Krakkóban42.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Lengyelország - Világörökségek Lengyelországban46.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Malajzia - Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr I.499.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 14.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****/*****
Malajzia - Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr II.599.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 04. - 2014. 11. 25.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****/*****
Málta - Málta-Sliema / St. Julians
utazás: repülőgéppel
szállás: Alexandra Hotel***
Marokkó - KIrályi városok körutazás189.990 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 06. - 2014. 10. 27.részletek - foglalás
utazás: Repülővel
szállás: Hotel***/ Hotel****
Mexikó - Varázslatos Mexikó397.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 01. 16. - 2015. 03. 05.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***/****
Nagy - Britannia - ANGLIAI MOZAIKOK128.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Nagy - Britannia - Brüsszel – London - Párizs109.990 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 19.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Londonban családoknál (3 éj), Formule 1-es tranzitszálláson (1-1 éj), 1 éj tranzitszállás német területen
Nagy - Britannia - Felfedezőúton Dél-Angliában
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Nagy - Britannia - Látogatás Európa méltóságainál119.120 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 06. 22. - 2015. 08. 17.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel**
Nagy - Britannia - London-Oxford-Stonehenge127.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 20. - 2014. 10. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Nagy - Britannia - SKÓCIA - SKYE SZIGET278.315 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 07. 07.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Hotel***
Németország - A KÖLNI KARNEVÁL72.600 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 14.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Németország - Advent Drezdában és Prágában46.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 29. - 2014. 12. 12.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel
Németország - Adventi varázslat Türingiában65.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 28. - 2014. 12. 12.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel****
Németország - Adventi vásár Nürnbergben54.600 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 28. - 2014. 12. 18.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Németország - Bajor kastélyok58.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: panzió, hotel
Németország - Drezda és Berlin és a Szász Svájc62.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: nincs
Németország - Frankföld híres karácsonyi vásárai65.500 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 05. - 2014. 12. 12.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel
Németország - Királyok és császárok városai: Regensburg-Nürnberg-Bamberg
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Németország - Mesebeli kastélyok nyomában Bajorországban55.990 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Németország - MÜNCHEN ÉS ALTÖTTING ADVENTKOR43.200 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 28. - 2014. 12. 12.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Németország - Prága, Drezda, Berlin, Szász-svájc66.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Németország - Szilveszter Berlinben 122.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - A Comói- és Luganói tóvidék
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - A Dolomitok varázsa...51.120 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 07. 16. - 2015. 09. 17.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - A reneszánsz varázsa...89.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - A Vezúvtól az Amalfi - partokig111.500 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 27. - 2014. 10. 28.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal vagy repülővel
szállás: Hotel***
Olaszország - Adriai romantika 34.320 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 06. 26. - 2015. 07. 24.részletek - foglalás
utazás: luxusbusszal
szállás: Hotel ***
Olaszország - ADVENT TRIESZTBEN ÉS PADOVÁBAN33.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 13.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Olaszország - Adventi barangolások Velencében és Triesztben29.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 13.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Adventi fények toszkána legszebb városaiban59.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 05.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Adventi vásárok Veronában57.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 04. - 2014. 12. 17.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel****
Olaszország - Az olasz és a francia Riviéra
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Olaszország - Barangolás az ismeretlen Dél-Olaszországban
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Olaszország - Barangolás toszkán tájakon 84.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - BORTÚRA VENETOBAN
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Csillagtúra Toszkánában129.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 25. - 2014. 11. 02.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Olaszország - Dél-Itália haladóknak 1.147.300 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel
Olaszország - Dél-Itália haladóknak II.204.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 11.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Olaszország - Dél-Tirol - Az Alpok szerelmeseinek
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Egyéni városlátogatás Milánóba repülővel49.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 16. - 2014. 12. 11.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Olaszország - Egyéni városlátogatás Nápolyban repülővel39.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 04. - 2015. 02. 17.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - Észak-olasz tavak és műemlékvárosok112.400 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 11.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Firenze - A reneszánsz bölcsője42.320 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 09. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Garda -tó és Gardaland33.520 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24. - 2015. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - GARDA TÓ & TRENTO - Havas hegycsúcsok és pálmafák…43.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 04. 16. - 2015. 08. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - GARDA TÓ ÉS GARDALAND39.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában165.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 06. - 2014. 10. 26.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel****
Olaszország - HÉTVÉGE BOLOGNÁBAN ÉS S. MARINOBAN59.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Hétvége Velencében31.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 29. - 2015. 10. 09.részletek - foglalás
utazás: luxusbusszal
szállás: Hotel ***
Olaszország - Hétvége Velencében39.900 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hoel***
Olaszország - Hétvége Velencében42.900 Ft/főtől
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**
Olaszország - Hétvégi kiruccanás a lagúnák városába: Velencébe - nonstop
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Olaszország - Itália ékköve - Toscana és Umbria91.500 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Itália szívében: Róma-Firenze-Velence89.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - ÍZES ITÁLIA47.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23. - 2015. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Karnevál Velencében I.49.300 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 06. - 2015. 02. 14.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Karnevál Velencében II.65.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 07. - 2015. 02. 12.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Kastélyok és romantika43.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 10. 01.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Közép-Itália kincsei 1.
utazás: autóbusszal
szállás: szálloda***/****
Olaszország - Közép-Itália kincsei 2.183.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 14.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: szálloda***/****
Olaszország - MICHELANGELO NYOMÁBAN87.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 07.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - MURÁNÓI ÜVEGFÚVÁS NEM CSAK KEZDŐKNEK69.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 30.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Nápoly repülővel114.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 09.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Olaszország - Nápoly-Sorrento
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - Nápoly-Sorrento89.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 07. - 2014. 10. 28.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel**/***, tengerparti bungaló
Olaszország - Olasz tóvidék kincsei55.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 06. 17. - 2015. 08. 26.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Olaszországi nagykörutazás141.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Operaelőadás Veronában45.520 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 09. 02.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - PUCCINI FESZTIVÁL42.320 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 08. 06.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - REGATTA STORICA
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Róma 4nap/3éj89.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 30.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***
Olaszország - Róma az örök város115.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 08. - 2014. 11. 05.részletek - foglalás
utazás: Luxusautóbusszal
szállás: hotel
Olaszország - Róma REPÜLŐVEL
utazás: repülővel
szállás: hotel***
Olaszország - Róma városlátogatás 119.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Olaszország - Róma Velencével és Firenzével91.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 21. - 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal vagy repülővel
szállás: Hotel***
Olaszország - Róma, az örök város43.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusz
szállás: mobile home-okban
Olaszország - Róma- Repülős hétvége97.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - Római barangolások77.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal
szállás: Hotel *** /****
Olaszország - Római séták104.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 09. - 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***
Olaszország - Rómát látni...78.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Olaszország - San Marino44.720 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23. - 2015. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Szentek nyomában
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Szicília
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***+hajó
Olaszország - Szicília - Capri - Pompéji194.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 15.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel
Olaszország - Szicília és Calabria
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Szicília, Málta246.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 10.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***/****
Olaszország - Szilveszter a Garda tónál53.910 FT/fő
indulási időpontok: 2015. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Szilveszter A Sorrentói Félszigeten 142.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 28. - 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal vagy repülővel
szállás: hotel***
Olaszország - Szilveszter Dél-Itáliában169.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 27.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Szilveszter Rómában 121.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - Szilveszter Rómában149.500 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel****
Olaszország - SZILVESZTER TOSCANABAN81.500 ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Szilveszter Toszkánában177.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel****
Olaszország - SZILVESZTER TOSZKÁNÁBAN 92.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 28.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Tavaszköszöntő Hétvége A Sorrentói-Félszigeten108.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 04. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - Tavaszköszöntő hétvége Rómában99.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 15.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Olaszország - TOSCANA ÍNYENCEKNEK
utazás: autóbusszal
szállás: ***szálloda
Olaszország - Toszkán ízelítő
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Toszkána és Cinque Terre69.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 08.részletek - foglalás
utazás: Autóbusszal
szállás: Hotel ***
Olaszország - Toszkána varázsa60.720 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 11. - 2015. 10. 07.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Varázslatos Liguria és egy csipetnyi francia Riviéra
utazás: Autóbusszal
szállás: Hotel ***
Olaszország - Vatikán, Colosseum, Angyalvár79.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 06.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: hotel***
Olaszország - VELENCE A GONDOLÁK VÁROSA43.120 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23. - 2015. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - VELENCE ÉS DOLOMITOK35.120 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 04. 04. - 2015. 06. 12.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Olaszország - Velence és Padova40.800 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Olaszország - Velence, a tengerek királynője I.51.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 17.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel****
Olaszország - Velence, a tengerek királynője II.62.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 11. - 2014. 11. 06.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***/****
Olaszország - VELENCEI Karnevál28.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 02. 06.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Olaszország - VERDI NYOMÁN - Észak-Olaszországban45.520 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 06. 26.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Verona, a szerelmesek városa
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Olaszország - Verona-Padova-Iseo-tó35.920 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 05. 01. - 2015. 09. 25.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Oroszország - Észak Velencéje, Szentpétervár 91.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22. - 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***/****/*****
Peru - Körutazás Peruban
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel
Peru - Nagy perui körutazás998.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 30.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: 14 éjszaka átlagosan 4 csillagos szintű szállodákban.
Peru - Peru-az inkák öröksége687.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 15. - 2015. 05. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: 4*-os szállodában (egy éjszaka 3*-os-ban)
Portugália - Baszkföldtől Lisszabonig
utazás: autóbusszal
szállás: hotel****
Portugália - ESTORIL128.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 10. - 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: HOTEL LONDRES 3*
Portugália - EURÓPA HATÁRÁN PORTUGÁLIA
utazás: repülőgép
szállás: hotel***/****
Portugália - Ezerarcú Portugália - kalandozás a kontinens legnyugatibb országában 229.000 Ft/főtől
indulási időpontok: 2014. 10. 24. - 2015. 04. 25.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Portugália - Klasszikus körutazás Portugáliában
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***/****
Portugália - LISSZABON134.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 10. - 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: HOTEL AMERICA DIAMOND'S 3*
Portugália - Lisszabon és Madeira 199.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 19.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Portugália - Madeira, az örök tavasz szigete208.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 08. - 2015. 04. 04.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Hotel***/Hotel****
Portugália - Nagy portugál körutazás272.200 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 04.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***/****
Portugália - Portó, a bor hazája99.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 06. - 2015. 03. 13.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: hotel***
Portugália - Portugáliai mozaik223.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***/****
Románia - Erdélyi szeretet Csíksomlyón szilveszterkor75.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Románia - A Székelyföld legszebb tájain 58.500 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: falusi turizmus
Románia - BARANGOLÁS ERDÉLYBEN 69.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: magánházak
Románia - Dél-erdélyi kalandozás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Románia - Erdély kincsei55.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Románia - Erdélyen át a Duna-deltába
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Románia - Erdélyi Barangolások
utazás: autóbusszal
szállás: faluturizmus+panzió
Románia - ÉSZAK-ERDÉLYI KÖRÚT
utazás: autóbusszal
szállás: magánházaknál
Románia - Gyimesek és az Ezeréves határ a Keleti-Kárpátokban
utazás: autóbusszal
szállás: Gyimesközéplok/Hidegségpatakán faluturizmus keretében
Románia - HERKULESFÜRDŐI EMLÉK - Hajózással a Kazán-szorosba
utazás: autóbusszal
szállás: magánházaknál
Románia - ISMERKEDÉS A MOLDVAI CSÁNGÓK ÉLETÉVEL
utazás: autóbusszal
szállás: magánházaknál
Románia - Kalandozás Erdély legszebb tájain58.990 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 22.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: szálloda, panzió (saját fürdőszobás szobákban)
Románia - KÉT ORSZÁGON ÁT
utazás: autóbusszal
szállás: magánházaknál
Románia - Körutazás Erdélyben
utazás: luxusbusszal
szállás: családoknál
Románia - Körutazás Székelyföldön
utazás: autóbusszal
szállás: faluturizmus+panzió
Románia - Körösfeketetói vásár - Erdély29.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 10.részletek - foglalás
utazás: Busz
szállás: Magyarlónán faluturizmusban kétágyas szobákban,fürdőszoba használattal
Románia - Máramaros - Moldva
utazás: Busz
szállás: Koltón faluturizmusban 1-2-3 ágyas szobákban fürdőszoba-használattal, Sucevitán szállodában, Kolozsváron vendégházban 1-2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Románia - MOKANICÁVAL A MÁRAMAROSI-HAVASOKBAN
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Románia - NAGY MAGYARORSZÁGI NAGY KÖRÚT
utazás: autóbusszal
szállás: magánházak
Románia - SZÉKELYEK, SZÁSZOK FÖLDJE
utazás: autóbusszal
szállás: magánházak
Románia - Székelyföldi barangolások62.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: magyar családoknál
Románia - Szilveszter Székelyföldön83.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 29. - 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Románia - VADREGÉNYES TÁJAKON
utazás: autóbusszal
szállás: panzió
Spanyolország - A Pireneusoktól Gibraltárig312.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 18.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: szálloda***/****
Spanyolország - ANDALÚZIA CSODÁS KINCSEI199.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 04.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: hotel***
Spanyolország - Andalúzia, kultúrák metszéspontja145.000 Ft+repülőjegy
indulási időpontok: 2014. 10. 07.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Spanyolország - Barcelona99.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 08. - 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Spanyolország - Körutazás Andalúziában Madridi látogatással 269.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 19.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Spanyolország - Spanyol körút 1.273.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 15.részletek - foglalás
utazás: repülővel és busszal
szállás: szálloda****
Spanyolország - Spanyol körutazás II.
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Spanyolország - Szilveszter Barcelonában132.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 30.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Spanyolország - Tavaszköszöntő Hétvége Barcelonában129.800 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 04. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Svájc - Nagy svájci körút
utazás: autóbusszal
szállás: hotel
Svájc - Svájc, Európa gyémántja és Ausztria
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel**/***
Svájc - SVÁJCI SÉTÁK
utazás: autóbusszal
szállás: hotel**/***
Szenegál - Irány Szenegál és Száhel Fesztivál!342.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 04.részletek - foglalás
utazás: repülőjegy
szállás: hotel
Szenegál - Szenegál misztikus világa!344.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 22.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: bungalow
Szerbia - Belgrádtól a Vaskapuig69.950 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Szerbia - FELFEDEZŐ ÚTON A DÉLVIDÉKEN
utazás: autóbusszal
szállás: magánházaknál
Szerbia - VAJDASÁG CSENDES TÁJAIN
utazás: autóbusszal
szállás: panzió
Szlovákia - Kassa ünnepi díszben8.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 06. - 2014. 12. 20.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Szlovákia - Komarno és a Monostori erőd, a megelevenedő történelem5.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 09.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás:
Szlovákia - Pozsony-Prága-Bécs
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Szlovákia - Történelmi magyar városok és várak
utazás: autóbusszal
szállás: panzió+hotel***
Szlovákia - Világörökségek Szlovákiában
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Szlovénia - Adventi barangolás Ljubljanától Grazig30.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 03. - 2014. 12. 13.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Szlovénia - Az Alpok zöld oázisa, Szlovénia
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel**/***
Szlovénia - Szlovénia - A kis ékszerdoboz43.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***
Szlovénia - Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak69.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Szlovénia - Szlovénia legszebb tájain
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Szlovénia - Szlovéniai barangolások 42.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Szlovénia - Varázslatos Szlovénia56.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Thaiföld - BANGKOK-KAMBODZSA KÖRUTAZÁS
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Thaiföld - DÉL-THAIFÖLD KÖRUTAZÁS PIHENÉSSEL SAMUI SZIGETÉN489.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 01. 20.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: 3 és 4 csillagos szállodákban
Thaiföld - Thaiföld a Távol-kelet varázsa I.244.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 06. - 2014. 12. 04.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel****
Thaiföld - Thaiföld- a Távol-Kelet varázsa 2.319.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 31. - 2014. 12. 01.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Hotel****
Tunézia - Körút Tunéziában
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel
Törökország - Isztambul104.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Törökország - ISZTAMBUL VARÁZSA104.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 21.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***/****
Törökország - Isztambul, a Boszporusz partján 85.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 11. 06. - 2015. 02. 12.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Törökország - Kelet – Törökország ősi emlékei426.000 FT/FŐ
indulási időpontok: 2014. 10. 10.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel****
Törökország - Klasszikus török körút245.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 17.részletek - foglalás
utazás: repülővel és autóbusszal
szállás: szálloda****
Törökország - Klasszikus török körút
utazás: repülővel
szállás: középkategóriás szállodákban
Törökország - LÁTOGATÁS ISZTAMBULBAN AZ ŐSZI SZÜNETBEN99.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Törökország - Nyugat-Törökország szépségei és egzotikumai189.900 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 10. - 2015. 04. 11.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: hotel***/****
Törökország - Szilveszter Isztambulban137.500 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 12. 29.részletek - foglalás
utazás: repülővel
szállás: Hotel****
Törökország - Tavaszköszöntő Hétvége Isztambulban109.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 03. 12. - 2015. 04. 03.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***
Törökország - TÖRÖK KÖRUTAZÁS
utazás: autóbusszal
szállás: hotel***/****
Törökország - Törökország csodái 1.183.700 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 12. - 2014. 10. 23.részletek - foglalás
utazás: autóbusszal
szállás: szálloda***/****
Törökország - Törökország csodái II.
utazás: autóbusszal
szállás: Hotel***
Törökország - Törökország-Isztambul89.900 FT/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 24. - 2014. 11. 12.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: Hotel***
Új-Zéland - Cook kapitány nyomában 363.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2014. 10. 20.részletek - foglalás
utazás: hajóval
szállás: hajókabin
Ukrajna - Kárpátalja
utazás: autóbusszal
szállás: magyar családoknál
Ukrajna - KÁRPÁTALJA - Vereckei-hágó
utazás: autóbusszal
szállás: magánházak+hotel
Ukrajna - Kárpátalja - Vereckei-Hágó - LEMBERG
utazás: autóbusszal
szállás: magánházak+hotel
Ukrajna - Kárpátaljai körút
utazás: Busz
szállás: vendégszerető magyar családoknál Visken és a Beregszász környéki falvakban
Üzbegisztán - Üzbegisztáni körutazás259.000 Ft/fő
indulási időpontok: 2015. 04. 28.részletek - foglalás
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel***/****
Örményország - Örményország titokzatos kincsei
utazás: repülőgéppel
szállás: hotel
Valutaváltó (Aktuális valuta középárfolyamok):
=> HUF Magyar Forint
Üzenetek

 


>>>

KÖSSÖN UTAZÁSI

BIZTOSÍTÁST

ONLINE!

 

 


WORLD TOURS
UTAZÁSI IRODA

1113 Budapest
Villányi út 52.

Tel:+36-1-279-0075

+36-70-334-1133 (10:00-17:00)

E-mail:
worldtours@
worldtours.hu

Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig 10:00-17:00Árajánlatért kérjük
keresse e-mailben
vagy telefonon
Irodánkat!

 

 

 

 

  


Akciók - Partnereink - Rólunk - Foglalási útmutató - Linkcenter - Médiaajánlat - Hírlevél - Országleírások - Játék
2004 © Copyright Interfocus Kft.      Email: info@interfocus.hu      Programozás, design és hosting: Ensim.hu